Intel·ligència de Negoci MKT Cloud


Descobreixi la plataforma de màrqueting líder per desenvolupar experiències de clients intel·ligents.

Connecteu les dades de diverses fonts i dispositius per obtenir una visió unificada de client. Capture i activi les dades de primera, segona i tercera mà per conèixer al seu client i impulsar el creixement arribant a nous segments d'audiència.

Utilitzeu dades de la seva situació real de mercat per a organitzar cada interacció. Escolteu les intencions dels clients, interprételas i respongui a elles, i proporcioni comunicacions personalitzades d'una manera fiable.

Mesuri l'eficàcia de l'màrqueting d'extrem a extrem en tots els canals i dispositius digitals utilitzant la Intel·ligència Artificial del nostre model d'Intel·ligència de Negoci MKT Cloud. A continuació, prengui mesures en base a aquests coneixements i ofereixi experiències personalitzades basades en dades en totes les etapes de la relació d'un client amb la seva marca.

Creu un interès bidireccional i en temps real, des de la conscienciació fins a la promoció. Proporcioni de forma dinàmica la següent millor acció per a cada persona a escala.