CRM Clients


CRM (Gestió de relacions amb els clients) és un terme de la indústria de la informació que s'aplica a metodologies, software i en general, a les capacitats d'Internet que ajuden a una empresa a gestionar les relacions amb els seus clients d'una manera organitzada .

Un CRM és una solució de gestió de les relacions amb clients, orientada normalment a gestionar tres àrees bàsiques: la gestió comercial, el màrqueting i el servei postvenda o d'atenció a client. L'eina CRM i l'orientació a client proporcionen resultats demostrables, tant per disposar d'una gestió comercial estructurada i que potencia la productivitat en les vendes com per oferir un coneixement profund de client que permet prestar un servei més eficaç, proper i orientat, així com plantejar campanyes de màrqueting més efectives.

La nostra solució CRM permet dirigir i gestionar de forma més senzilla les campanyes de captació de clients i de fidelització. Gràcies a l'CRM es pot controlar el conjunt d'accions realitzades sobre els clients o clients potencials, i gestionar les accions comercials a partir d'un quadre de comandaments detallat.