TALEC és un sistema innovador pensat per Productors, pimes i comerços que suporta, sobre una única plataforma tecnològica, la gestió de tot el procés de comercialització i distribució de productes, comerços, i serveis associats a l'turisme.

A més, el sistema possibilita que cada comerç i productor local potenciï la seva pròpia marca a través de la seva botiga virtual, disposi de mètriques directes sobre les preferències dels seus clients i, a l'estar dissenyat per a ser escalable segons s'incrementi l'activitat li facilita el desplegament de l'activitat dels comerciants i productors per nous territoris i segments de mercat.

Autònoms i pimes:

La solució que ofereix TalecSystem, va adreçada autònoms i pimes per poder fer una transformació digital dels seus comerços, una eina clau en mà on es...

 • Possibilita l'accessibilitat als productes des de qualsevol destinació.
 • Permet la visibilitat universal sense topar amb altres agents.
 • Permet llibertat de distribució, de preu, d'imatge i de marca pròpia.
 • Genera valor sobre tota la cadena, productor local, logística i clients finals.
 • Aprofita les sinergies per a la interacció de diferents sectors econòmics.
 • Trasllada la tecnologia dels grans a el servei de l'petit.
 • Empodera el petit productor i comerços locals.

Administracions públiques:

TalecSystem permetria la creació d'un Marketplace, específic a les particularitats del territori i a les necessitats de la producció local i el turisme, resolent els inconvenients d'altres Marketplaces.

 • A l'ésser TalecSystem una plataforma tecnològica neutral, elimina el conflicte entre la marca de l'Marketplace i la dels productors que en ell s'allotgin.
 • Permet un moviment sinèrgic que aprofita les estructures i recursos logístics locals per a la distribució i amb la resta del territori.
 • Resol els problemes logístics, fiscals i duaners que presenta l'e-commerce de productors locals amb la resta de món.
 • Admet la seva adaptació a múltiples tipologies de productes.